Czarnylas wczoraj i dziś

   Zainspirowani tematem poruszanym podczas zajęć z przyrody uczniowie klasy IV wraz z rodzicami, postanowili porównać wygląd naszej miejscowości z przeszłości z wyglądem współczesnym. W tym celu zgromadzono stare zdjęcia, jak również wykonano nowe.Wykorzystano fotografie z rodzinnych albumów, zdjęcia wykonane podczas II wojny światowej przez fotografa Jana Kubicę oraz współczesne fotografie udostępnione przez rodziców i nauczyciela przyrody.   

   Podczas zajęć próbowano także dociec skąd pochodzi nazwa miejscowości. Niektóre źródła podają, że dawniej miejscowa ludność zajmowała się wypalaniem drewna i uzyskiwaniem dziegciu. Była to smolista substancja, którą otrzymywano w procesie suchej destylacji drewna.Unosiły się wtedy duże ilości czarnego dymu i stąd nazwa wsi. Natomiast w albumie pt. „Dawny Powiat Odolanowski na starych pocztówkach” podano: „Czarnylas-– nazwa tej miejscowości pochodzi od słów czarny i las, odnosi się do miejsca pierwotnie porośniętego gęstym lasem liściastym”.  

        Trudno porównać czasy przeszłe i współczesne, jednak można zaobserwować, że wiele się zmieniło, a Czarnylas wypiękniał. 

        Szczególne podziękowania składam Panu Filipowi, który udostępnił nam zdjęcia wykonane z drona.

                                              Proszę poświęcić odrobinę czasu i obejrzeć naszą fotogalerię.,,Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego..."

    Te jakże wymowne w swym znaczeniu słowa, stanowiły motto tegorocznego zakończenia roku szkolnego. Roku szczególnego, bowiem z powodu pandemii koronawirusa, od marca kształciliśmy się w systemie zdalnego nauczania. Kontaktowaliśmy się poprzez media społecznościowe, platformy komunikacyjne i telefony. Brakowało nam bezpośrednich spotkań i wspólnego działania. Dziś można jednak stwierdzić, że pomimo początkowych trudności, wszyscy sprostaliśmy postawionemu nam zadaniu. Wielu uczniów osiągnęło wysokie wyniki i odebrało świadectwa z wyróżnieniem oraz zdobyło stypendia. To zasługuje na wielką pochwałę oraz uznanie, toteż - Drodzy Uczniowie – dziękujemy Wam za duże zaangażowanie, entuzjazm i wytrwałość.

            Tym bardziej było miło zobaczyć serce naszej szkoły, czyli Was – Uczniowie – w jej progach, kiedy z realizacją obostrzeń, przyszliście odebrać świadectwa oraz dyplomy. Były to specyficzne spotkania, pełne alienacji i dystansu. Nie było to łatwe zwłaszcza dla absolwentów, którzy po raz ostatni przekroczyli próg swej szkoły podstawowej. Nie mogli pożegnać się z gronem pedagogicznym, jak również z rówieśnikami w tradycyjny sposób. Miejmy nadzieję jednak, że dzięki komunikatorom i bliskości zrodzonej „na łączach”, pozostaną relacji nie tylko ze sobą, ale także z kadrą nauczycielską. W sercach jej, zamieszkali już bowiem na zawsze.            

    Po trudach całorocznej pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Wszystkim naszym podopiecznym życzymy bezpiecznych wakacji, samych słonecznych dni oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. A Absolwentom dedykujemy:

 

Idźcie śmiało przez życie,

dążcie do spełnienia marzeń.

Sięgajcie gwiazd.

Bądźcie dobrymi ludźmi.

 

Do zobaczenia we wrześniu!
Drodzy Rodzice i Uczniowie

    Informuję, że zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: rozdanie świadectw i nagród odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie z udziałem wychowawcy i dyrektora szkoły według następującego harmonogramu:

Lp.

      godzina

klasa

wychowawca

1

9.oo

Uczniowie klasy I

p. Barbara Cieślińska

2

9.20 – 9.30

dezynfekcja

 

3

9.30 – 9.45

Uczniowie klasy II

p. Natalia Sroczyńska

4

9.45 – 9.55

dezynfekcja

 

5

9.55 – 10.15

Uczniowie klasy III

p. Elżbieta Paprocka

6

10.15 – 10.25

dezynfekcja

 

7

10.25-10.40

Uczniowie klasy IV

p. Urszula Pawłowska

8

10.40 – 10.50

dezynfekcja

 

9

10.50 – 11.10

Uczniowie klasy V

p. Sylwia Kempińska

10

11.10 – 11.20

dezynfekcja

 

11

11.20 – 11.35

Uczniowie klasy VI

p. Sławomir Sołtysiak

12

11.35 – 11.45

dezynfekcja

 

13

11.45 – 12.00

Uczniowie klasy VII

p. Renata Matschi

14

12.00 – 12. 10

dezynfekcja

 

15

12.10 – 12.30

Uczniowie klasy VIII i 9 rodziców

p. Regina Ziąbka

 

      Nadmieniam, że w celach bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli wszystkie zasady reżimu sanitarnego zostają zachowane.

                                                                                                    Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                     Urszula Pawłowska

                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie


Dzień Honorowego Krwiodawcy

   14 czerwca obchodzimy Dzień Honorowego Krwiodawcy PCK. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddają swoją krew potrzebującym. Jest to nie tylko szlachetne, ale jakże wymowne podkreślenie daru serca dla innego człowieka. Potrzebującego człowieka.   

   Nasi uczniowie, aby dać wyraz swej wdzięczności, przygotowali kartki oraz nagrali film z życzeniami dla wszystkich oddających krew. Film wysłaliśmy do Pana Roberta Kaczmarka, który już od wielu lat jest honorowym dawcą krwi.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy.


                        Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.                                                                                                                                                                                                                                                                               Janusz Korczak


                         Kochane Dzieci :)

Z okazji Dnia Dziecka, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia nieustannej radości,
miłości, cieszenia się życiem, a przede wszystkim szczęścia.

                                                                                                                                                     Dorośli


Dzień Bociana Białego 2020

     Corocznie, 31 maja, obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Ten sympatyczny i powszechnie lubiany ptak jest uznawany
za symbol polskiej wsi.Nasze bociany stanowią 20 % światowej populacji tego gatunku, a więc co piąty bocian jest Polakiem. Dzień Bociana Białego to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na miejsce jakie ptak ten zajmuje w naszym krajobrazie, a także na jego zagrożenia i potrzebę ochrony gatunku. Jest to także okazja do poszerzenia wiedzy na temat biologii bociana.

          Również w tym roku postanowiliśmy nie pominąć okazji do świętowania i tym samym zachęcić uczniów do samodzielnego gromadzenia informacji o bocianie i ich prezentacji w ciekawy sposób.W obchodach wzięli udział uczniowie z klasy od I do VII.  Najmłodsze dzieci wykonały prace przestrzenne z bocianim gniazdem w roli głównej. Czwartoklasiści stworzyli różnymi technikami prace plastyczne przedstawiające bociana białego. Z kolei uczniowie z klasy V i VI mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie zorganizowanym online pn. „Co wiem o bocianie białym?”.

Najlepsze wyniki  w konkursie uzyskali:

- z klasy V : Maciej Śniatała, Bartek Wilczyński, Karolina Zawidzka i Filip Zimniak

- z klasy VI: Julia Lizak, Wiktoria Szeszycka i Patryk Błaszczyk.

Nagrodą dla wymienionych uczniów jest ocena celująca z biologii.

Starsi uczniowie wykonali leporello, w którym przedstawili informacje o życiu i zwyczajach naszego ulubionego ptaka.

            Chcemy również zwrócić uwagę na zagadnienia związane z obrączkowaniem bocianów. Działania te służą
m. in. monitorowaniu ilości i stanu piskląt, oczyszczaniu gniazd ze sznurków, śledzeniu drogi przelotów bocianów itp. W poprzednim roku w czarnoleskim gnieździe wykluły się trzy boćki. Pomimo, że przyszły na świat spóźnione to jednak zdążyły się rozwinąć
 i wyfrunąć z gniazda. Młode zostały zaobrączkowane przez Pana Pawła Dolatę.  

       Pragniemy podziękować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszych obchodach i zaangażowali się we wszystkie działania.

            Poniżej prezentujemy prace uczniowskie i fotogalerię czarnoleskich młodych bocianów.


Prace uczniów klasy VII

      W tym trudnym czasie izolacji i zdalnej pracy staramy się rozwijać kreatywność uczniów i zachęcać do samodzielnej pracy. Właśnie dlatego podczas zajęć przyrodniczych siódmoklasiści wykonywali doświadczenia chemiczne, m. in. starali się otrzymać kryształy soli kuchennej, badali rozpuszczalność różnych substancji w wodzie oraz sprawdzali, jak zmienia się barwa naparu herbaty
w roztworze o odczynie kwasowym i zasadowym.

            Z biologii udało się natomiast wykonać „czapki” półkul mózgowych, na których uczniowie zaznaczali różnymi kolorami poszczególne płaty i ośrodki mózgowe.

            Należy docenić duże zaangażowanie uczniów, ich cierpliwość i chęci.

    Dołączamy zdjęcia uczniowskich prac.


Prace uczniów klasy VIII

     W ramach zajęć przyrodniczych staramy się pracować różnorakimi metodami, aby lepiej zrozumieć i zilustrować poznawane na lekcjach chemii i biologii zagadnienia.

            I tak uczniowie klasy VIII wykonali m.in. schematy przebiegu procesu mitozy, stworzyli lapbooki nt. budowy i zastosowania soli oraz przygotowali modele cząsteczek węglowodorów.

    Podczas zdalnych lekcji chemii uczniowie wykonali modele budowy związków chemicznych tj. alkohole i kwasy karboksylowe. W tym celu ósmoklasiści posłużyli się przedmiotami, które mieli w domu.

            Na szczególną uwagę zasługuje duża pomysłowość i kreatywność uczniów.


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 

na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie


I. PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2.      Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

6.     Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 

1.     Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.     Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.

3.     Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4.     Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach.

5.     Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.

6.     Zapewnia codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

7.     Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany).

8.     Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli.

 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

1.     Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

·         Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

·         Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

·         Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

·         Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

·         Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody
z detergentem.

·         W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje
w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

2.     Obowiązki nauczycieli:

·         Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

·         Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

·         Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

·         Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

·         Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

·         W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje
 w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1.     Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie przekazanymi drogą elektroniczną przez wychowawców poszczególnych klas.

2.     Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w szkole minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: zsczarnylas@post.pl)

3.     Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : zsczarnylas@post.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szkoły.

4.     Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

5.     W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

6.     Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

7.     Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8.     Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

9.     Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora,

 

 

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1.     Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki)

2.     Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

3.     Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4.     Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5.     Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.

6.     Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

·         Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

·         Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

·         Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2.     Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DLA RODZICÓW


Dwa razy M, czyli MAJ i MIŁOŚĆ

            Maj to chyba jednak jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku – przynosi zieleń, zapach pełni wiosny, lekkość na duchu,
 a przede wszystkim nadzieję. Obok nadziei stoi, trzymając ją za rękę - miłość…

    A miłość rodzi się bardzo, kiedy patrzy się na majowy świat. I miłość ta, to nie tylko uczucie do ludzi, ale także do piękna wokół, jak choćby majowego szumu deszczu, przebijających się przez konary drzew promieni słońca czy uśmiechu drugiego człowieka.
To wszechpotężne uczucie rodzi się po prostu: z piękna, nadziei, radości istnienia. Szczególnego istnienia, bowiem w maju.
W tak pięknym miesiącu!

    Ten piąty miesiąc w roku, to nie tylko eksplozja miłości, radości i chęci życia, ale to także czas, w którym pamiętamy
o Mamach z okazji ich święta. I jak tu nie kochać tego czasu? Patrząc na świat, poddając refleksji nasze istnienie, weryfikujemy to,
co najważniejsze w naszym życiu. A co jest najważniejsze?

    Może te kilkadziesiąt aforyzmów, przesłanych przez naszych uczniów, pomoże w znalezieniu odpowiedzi…

 

v Miłość jest większa niż wszystko, co możesz pomyśleć. [św. Jan Paweł II]

v Nie ma nic bardziej cennego od osoby stojącej obok nas. [Papież Franciszek]

v W przyjaźni i w miłości dwoje ludzi podnosi razem ręce, aby schwycić coś, czego nie zdołaliby dosięgnąć osobno.[KhalilGibran]

v Miłość daje, ale niczego nie żąda. [Lew N.Tołstoj]

v Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych. [Anna Kamieńska]

v W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. [Vivian Green]

v Jak trudno jest miłować, ale jak warto jest miłować. [Stefan Wyszyński]

v Czasami lubi się kogoś za mocno i to nazywa się miłość.[Alan Alexander Milne]

v Bo miłość – to moc! [Kazimierz Przerwa – Tetmajer]

v Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma.[Wiliam Shakespeare]

v Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować jak ogród.[Henri Bordeaux]

v Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęcząca  albo cymbał brzmiący. [ZListu do Koryntian.]

v Życie odmienia nas przez przypadki. [Mirosław Welz]

v Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda.[Paulo Coelho]

v Miłość jest tym, za czym najbardziej tęsknimy i co najbardziej chcielibyśmy ofiarować.[KhalilGibran]

v Wierz w marzenia, bo w nich ukryte są bramy do wieczności.[KhalilGibran]

v Daj światu to, co masz najlepszego. Wówczas najlepsze wróci do ciebie. [Madeline Bridges]

v Najtrudniej jest dać serce. Najtrudniej jest ofiarować swój czas. [Piotr Pawlukiewicz]

v Nie wywyższajcie jednego gościa nad drugim, bowiem kto wyróżnia bardziej jednego, straci miłość i zaufanie obu.[KhalilGibran]

v Nasza miłość jest jak wiatr, nie widzę jej, ale czuję. Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka.[Paulo Coelho]

v Miłość to blask słońca, dar losu i piękno chwili.[Safona]

v Jeśli chcesz powstrzymać zarazę, to kochaj, przebaczaj i troszcz się o drugiego człowieka. [Roman Groszewski]

v Świat bez miłości jest światem martwym. [Albert Camus]

v Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. [Albert Schweitzer]

v I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.[Paulo Coelho]

v Miłość jest najwybitniejszym źródłem przyjaźni. [św. Tomasz z Akwinu]

v Życie jest zaskakujące, po jakimś czasie twoje największe cierpienia zamieniają się
w źródła twojej największej siły.
[Drew Barrymore]

v Uśmiech jest jak słońce, który spędza chłód z ludzkiej twarzy.[W. Hugo]

v Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. [Antoine de Saint-Exupéry]

v Tylko w ciemności, możesz zobaczyć gwiazdy. [Martin Luter King]

v Kiedy wydaje się, że się wszystko skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna. [Jan Twardowski]

v Postaraj się odkryć to, co w danym człowieku najlepsze, i powiedz mu o tym. Każdy z nas potrzebuje takiego lustra.[KhalilGibran]

v Nie powinniśmy bać się dobroci ani też wrażliwości. [Papież Franciszek]

v Kochać to znaczy narodzić się. [Antoine de Saint-Exupéry]

v Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości. [Eliza Orzeszkowa]

v Ukoronowaniem wiedzy jest miłość. [Safona]


100 rocznica urodzin Jana Pawła II


Beztytuupng

18 maja 2020r. wspominać będziemy 100 rocznicę urodzin naszego kochanego Papieża.
Dzień ten będzie okazją, aby podziękować Bogu za Papieża Polaka.
Za jego życie, pontyfikat i niezachwianą wiarę, która była inspiracją dla wielu pokoleń Polaków.
Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkową grę PAPIESKI ESCAPE ROOM.
Jest to gra, która poprowadzi nas przez życie Karola Wojtyły, od Wadowic, przez Kraków do Watykanu.

Bardzo gorąco zachęcam, aby w ten sposób wspólnie uczcić urodziny Jana Pawła II.


Oto link do gry:
PAPIESKI ESCAPE ROOM

Kochani Uczniowie!

Prosimy Was o przesłanie pięknych aforyzmów na temat miłości i radości. Miłości do Najbliższych, ale także do świata, życia, ludzi, zwierząt. Adresat jest obojętny. Ważne jedynie, by aforyzmy dotyczyły miłości...

 

Zachęcamy do udziału i…z góry dziękujemy za aktywność:)


Osobno, a jednak razem...


Na majowej łące

    Jak wszyscy wiemy, maj to miesiąc, w którym przyroda budzi się do życia i zachwyca nas swoim pięknem. Możemy podziwiać wielobarwne kwiaty i różnorodne owady, zachwycać się pięknem kwitnących drzew czy upojnym zapachem bzów. Do tego cudowny śpiew ptaków i oszałamiające zapachy pełni wiosny. Jest po prostu pięknie!   

    W związku z tym, że otacza nas tak śliczny świat iby podkreślić właśnie piękno natury oraz by ukazać, jak wszystko i wszyscy w świecie przyrody budzą się do życia, a zwłaszcza pracowite pszczółki, uczniowie klasy I wraz z Rodzicami przygotowali przepiękne ule oraz ich mieszkańców.

     Bardzo serdecznie dziękujemy za pomysłowo wykonane prace i zachęcamy do dalszego rozwijania swoich umiejętności.


Ptaki wokół nas

     Wiosna sprzyja obserwacjom otaczającej nas przyrody, a w szczególności licznych gatunków ptaków. Wielką ich różnorodność poznawali na lekcjach biologii uczniowie klasy szóstej. Jako dodatkową pracę przygotowali charakterystyki i rysunki ptaków związanych z różnymi siedliskami, a zwłaszcza spotykanymi w bliskim sąsiedztwie człowieka i powszechnie znanymi.

            Zachęcamy do prowadzenia obserwacji i podglądania życia ptaków, które obecnie prowadzą lęgi, wysiadują jaja i będą sprawować opiekę nad pisklętami.


Nasze poidełka

     W nawiązaniu do działań związanych z pomocą pszczołom i ptakom kilkoro uczniów naszej szkoły podjęło się wykonać poidełka dla zwierząt.

            Zachęcamy jeszcze pozostałych miłośników przyrody, którym leży na sercu los małych, acz pożytecznych organizmów,
do zrobienia poidła dla pszczół, by pomóc przetrwać im suszę.

            Pamiętajmy o tym, aby były one zawsze wypełnione czystą wodą. 

                 Poniżej prezentujemy prace naszych uczniów.


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

     8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji pragniemy złożyć życzenia wszystkim Pracownikom bibliotek, niemniej jednak w szczególności pamiętamy o Pani Edycie Wawrzyniak, która prowadzi miejscową Bibliotekę Publiczną
w Czarnymlesie.

     Życzymy wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa oraz tego, by każdy z przyjemnością sięgał
po książkę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi.

     W ramach wdzięczności przesyłamy życzenia drogą internetową. Uczniowie natomiast, by uczcić ten dzień, wykonali przepiękne, oryginalne zakładki do książek

Tydzień biblijny

     Podczas tegorocznego tygodnia biblijnego uczniowie klas I-III oraz ich rodzice otrzymali specjalną wiadomość z cytatem
 z Pisma Świętego. Chętni wykonali ilustracje do ulubionego cytatu z Pisma Świętego. Oto rezultat ich pracy.

 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.


Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

    5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ten dzień to wyjątkowa okazja, aby pokonać bariery i ograniczenia wśród ludzi.

    Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Chcemy podkreślić, że wobec osób niepełnosprawnych powinno się zachowywać naturalnie oraz starać się pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.

    Idea ta towarzyszyła uczniom naszej szkoły, którzy wykonali kartki dla osób niepełnosprawnych pod hasłem Wszyscy jesteśmy tacy sami. Dowody sympatii zostały przekazane drogą elektroniczną do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim.


Dzień Strażaka

    4 maja przypada Dzień Strażaka. Jest to dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. W tym dniu składamy naszym Bohaterom życzenia. Dziękujemy im za trud i poświęcenie, które dają od siebie każdego dnia.

    Dyrekcja i pracownicy wraz z całą społecznością szkolną przyłączają się do życzeń, a w dowód wdzięczności uczniowie naszej szkoły ofiarują prezent: nagrane przez nich filmiki z życzeniami.

    Filmiki zostały przekazane drogą internetową naszym dzielnym Strażakom z Czarnegolasu i Hetmanowa.


Zbieraj deszczówkę!

Mamy suszę!

To niezaprzeczalny fakt, że mamy suszę. Niewielka ilość opadów deszczu nie zaspokoi obecnie dużych deficytów wody.

Co my młodsi i starsi możemy zrobić, aby oszczędzać wodę?

Większość z nas posiada przydomowe ogródki i chcemy, aby hodowane rośliny cieszyły nasze oczy. Niezbędne jest więc podlewanie. Na malutki ogródek o powierzchni 50mzużywa się nawet do 1000 litrów każdego dnia! Taka ilość wody w zupełności wystarczyłaby na codzienną kąpiel w wannie przez cały tydzień, nie wspominając już o prysznicu.

Aby ograniczyć zużycie wody wodociągowej zbierajmy deszczówkę!

Przygotujmy pojemniki do zbierania wody: beczki, wiaderka, donice. Woda deszczowa może być wykorzystana m.in. do:

- podlewania ogródków i rabat;

- mycia samochodu;

- podlewania trawników;

- spłukiwania toalet oraz do prac porządkowych.

 

Jak już zbieram, a Ty?

                                                Regina Ziąbka

 

www.woda.edu.pl


Pomóżmy pszczołom i ptakom

     Kiedy nadejdą kolejne suche i gorące dni pamiętajmy o naszych mniejszych, pożytecznych współtowarzyszach. Pomóżmy zwłaszcza pszczołom i ptakom, czyli tym zwierzętom którym wiele zawdzięczamy. Zróbmy dla nich poidełka. Małe pojemniki z wodą możemy wystawiać dla pszczół i ptaków od wiosny do jesieni. Szczególnie w ogrodach, na balkonach i w oknach.

     Aby zrobić poidełko prawidłowo powinniśmy przede wszystkim wybrać odpowiednio płaskie naczynie np. plastikową podstawę i wypełnić je po części mchem, a resztę usłać kamieniami. Pszczoły mogą wtedy usiąść i mają jednocześnie wilgotny mech, dzięki któremu mogą spokojnie się napić. Lepiej nalać mniej wody i uzupełnić w ciągu dnia.

     W przypadku poidełka dla ptaków możemy wypełnić niskie naczynie kamykami i keramzytem. Na poidełko nadaje się
np. gliniana podstawa pod doniczkę czy odwrócona do góry dnem pokrywa od kosza na śmieci.

    W przypadku śliskich powierzchni dno poidła należy wysypać drobnym żwirem, aby ptaki się po nim nie ślizgały. Bardzo ważna jest, aby w poidle regularnie zmieniać wodę. Dzięki temu unikniemy rozwinięcia się w naczyniu chorobotwórczych drobnoustrojów zagrażających ptasiemu zdrowiu. Poidło należy umieścić w pobliżu drzew lub krzewów, aby w razie zagrożenia ptaki miały się gdzie schronić.

Poniżej prezentuję poidełka, które już wykonałam i umieściłam w swoim ogrodzie.

Zachęcam Was do zrobienia podobnych, według prezentowanego przepisu i przesłania zdjęć do mnie.

Do dzieła młodzi przyrodnicy!

                                                                                                     Regina Ziąbka


Nasze hodowle roślin

     Uczniowie klasy V w ramach lekcji biologii zakładali uprawę wodną fasoli, rzeżuchy, cebuli lub pietruszki. Przygotowywali również małą kolekcję liści, aby poznać ich dokładną budowę.

     Dzieci założyły "Dziennik obserwacji hodowli fasoli". Przez pierwszy tydzień codziennie prowadziły notatki i pod datą wpisywały najważniejsze spostrzeżenia, w których opisywały zmiany, jakie zaobserwowały w wyglądzie nasion, a potem rozwijającej się rośliny.Prowadzenie swojej hodowli pozwoliło uczniom na samodzielną pracę z instrukcją, zaobserwowanie poszczególnych etapów rozwoju rośliny, określenie warunków jej rozwoju, dokumentowanie swoich spostrzeżeń oraz zaprezentowanie wniosków.

            W tym trudnym dla nas czasie epidemii piątoklasiści, zainspirowani uprawą fasolek, włączyli się także w prace ogrodnicze
i pomoc swoim rodzicom.


Święta majowe

    W corocznym kalendarzu uroczystości realizowanych w naszej szkole, również i w tym roku wpisany apel z okazji świąt majowych, czyli Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja.

    Czas ten od zawsze był wspaniałą okazją, by uzmysłowić wszystkim uczniom, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odgrywają te święta. Stanowił także okazję do głębokiej refleksji oraz szczególnego rozwijania wartości, jaką jest patriotyzm.

    W tym roku jednak, z powodu zaistniałej sytuacji, będziemy te wyjątkowe święta obchodzić w inny sposób, a mianowicie osobno. Osobno, jednak… razem. Razem dzięki między innymi integracji powstałej na płaszczyźnie plastycznej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali bowiem przepiękne prace, które udowadniają, że o historii Polski nie wolno zapominać, ale należy ją znać, a święta narodowe z szacunkiem obchodzić już od najmłodszych lat.


Jak przetrwać trudny czas kwarantanny? 

Część II uczniowskich porad

 Nasi uczniowie bardzo aktywnie spędzają czas kwarantanny! Jednym z ich ulubionych zajęć jest chyba gotowanie:) 

    Zapraszamy do obejrzenia galerii. Może kogoś zainspiruje... :)


BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ
 I SZANUJESZ

   Jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tym razem była to już X edycja zmagań pt. Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz.

   Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas I - VIII w dwóch kategoriach wiekowych. Tegoroczne zadanie polegało
na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A - 3, w dowolnej technice.

   Wśród uczniów naszej szkoły można było zauważyć wielkie zaangażowanie, więc wysłaliśmy wiele przepięknych prac. Niezmiernie jest nam miło poinformować, że spośród wielu nadesłanych prac, jedna z naszej szkoły, a mianowicie praca uczennicy Martynki Błaszczyk z klasy I,  otrzymała wyróżnienie! Brawo :)

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursie  i zachęcamy do dalszej pracy.


NOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Poradnia_1jpg

Poradnia_2jpg


1jpg

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia
 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r.  – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.


2jpg


WARTO ZAJRZEĆ...

Materiały od pani Agnieszki Walendowskiej - Golec, pedagoga szkolnego.


Adresy stron internetowych, które warto w wolnej chwili odwiedzić:

1). Pomoc w sytuacjach trudnych (w rodzinie lub w Internecie)

www.sieciaki.pl  - można znaleźć tutaj przydatne informacje i wskazówki jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Ponadto ciekawe materiały, gry oraz projekty, które urozmaicą Wasz czas wolny, a także linki do bezpiecznych stron, mogące wskazać drogę pomocy,    w sytuacjach trudnych i problemowych, które mogą Was spotkać podczas korzystania z Internetu (hejt, niebezpieczne strony
czy oprogramowania).

  Na stronie wskazane są również linki do stron udzielających dzieciom pomocy, w sytuacjach pojawienia się kryzysu w rodzinie, agresji lub przemocy np.:

www.fdds.pl  (oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)

www.dzieckowsieci.pl

www.dziecinstwobezprzemocy.pl  

www.niebieskalinia.pl

 

2). Pytania i odpowiedzi z zakresu psychologii i pedagogiki

Portal psychologiczny: www.psychologia.net.pl  (można znaleźć tutaj odpowiedzi na wiele interesujących i nurtujących pytań
o charakterze psychologicznym lub pedagogicznym).

www.dla-dzieci.com.pl (porady; artykuły na ważne i ciekawe tematy dotyczące rozwoju i wychowania dziecka; gry, bajki
i kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego).

 

3). Sposoby radzenia sobie ze STRESEM

http://wiecjestem.us.edu.pl/no-stress-sposoby-radzenia-sobie-ze-stresem-relaks-i-odprezenie

https://mojapsychologia.pl/artykuly/9,stres/365,jak_skutecznie_radzic_sobie_ze_stresem_maly_przeglad_prostych_technik_redukcji_stresu.html

https://michalpasterski.pl/2009/01/10-sposobw-na-pozbycie-sie-stresu/

 

4). Rozmowy na temat koronawirusa

Z młodszymi i ze starszymi (forma książeczki): https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf

https://drive.google.com/file/d/1pkCtETpfNgrVNP4j5umUG1DB0ozPPjV2/view

Trzymaj Formę, Dbaj o Normę

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. ,,Trzymaj formę, dbaj o normę", dlatego uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne przedstawiające owoc lub warzywo.

Tworząc prace, należało pamiętać o idei zdrowego odżywiania oraz o aktywności fizycznej. Jest to szczególnie aktualne dzisiaj,
 w czasie, kiedy mamy ograniczoną możliwość poruszania się, toteż świadomość idei aktywności i zdrowia nabiera szczególnego znaczenia.


Dzień Ziemi 

 

    22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, więc uczniowie naszej szkoły, nawet pomimo ograniczeń związanych z pandemią, wykonali przepiękne prace głoszące potrzebę chronienia naszej planety przed zanieczyszczeniem. Jest to wzruszające, ponieważ pewnie każdemu z nas zależy na tym, by Ziemia była wolna od zanieczyszczeń i by każdy ją szanował i o nią bardzo dbał.


Uczniowskie rady, czyli jak przetrwać trudny czas kwarantanny?

 

   Uczniowie naszej szkoły, pomimo tego, że nie uczęszczają do niej na co dzień, to jednak mają sporo pracy! Nie tylko aktywnie uczestniczą w zdalnych, codziennych zajęciach, ale także muszą wykazać się niesłychaną organizacją pracy, samodyscypliną
i systematycznością. Krótko mówiąc: mają pełne ręce pracy! Ale to nie wszystko…

    Obok obowiązków,każdy z nas znajduje dla siebie jakieś zajęcia. I tak np. niektórzy zajmują się wypiekami, inni pomagają rodzicom na przydomowym podwórku, jeszcze inni sprzątają, a niektórzy odkrywają swoje pasje do działań artystycznych czy sportu.
 Jest to krzepiące!

    Dowodem na aktywność pozalekcyjną uczniów są zdjęcia przez nich przesłane, na których widać ich działanie, ale i wytwory pracy. Niejeden z nas odkrywa swój zakopany talent :)

Serdecznie pozdrawiamy brać uczniowską:)


Dobre Praktyki

W naszej szkole od 2 marca są realizowane dobre praktyki na temat: ,,Śmieci segreguję, Ziemię ratuję".

Dzieci wszystkich klas otrzymały kosze na: papier, plastik, BIO i szkło. Uczniowie mieli za zadanie ozdobić kosze zgodnie z kolorystyką
i przestrzegać prawidłowej segregacji śmieci.

W klasach oraz na korytarzach szkolnych pojawiły się również pojemniki na nakrętki, które zasponsorowali Państwo Angelika
 i Ziemowit Błaszczykowie
, za co serdecznie dziękujemy.

Mimo tego, że uczniowie nie uczęszczają do szkoły, to kontynuują dobre praktyki w domach, czego dowodem są przesłane zdjęcia.


Dzień Ziemi


Życzenia świąteczne


Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu wiele zdrowia, szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

Doznajmy w te święta wyjątkowych uczuć, poczujmy miłość  Pana Boga i opiekę  Matki Najświętszej, żeby zrozumieć sens życia
i potęgę rodziny.

 

Życzą: 

dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i  rodzice Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.


Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia 

od całej społeczności Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie 
z panią dyrektor Urszulą Pawłowską na czele
niech przyjmą Państwo najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, siły i wytrwałości do dalszej pracy,
szczególnie w tym trudnym okresie.

Dziękujemy za Waszą pracę!

JAKI JEST MÓJ STYL UCZENIA SIĘ?

Materiały od pani Agnieszki Walendowskiej - Golec, pedagoga szkolnego.


Drodzy Rodzice (Uczniowie)

     Od 25 marca 2020 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie MEN o „zdalnym nauczaniu” (w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W związku z powyższym od środy 25 marca

- nauczyciele realizują podstawę programową,

- nauczyciele kontaktują się z Państwem (uczniami) poprzez dostępne urządzenia elektroniczne,

Nauczyciele będą przesyłali materiały z przedmiotów obowiązujących w danym dniu zgodnie z planem lekcji z wyjątkiem wychowania do życia w rodzinie godzin z wychowawcą i religii. Nauczyciele tych przedmiotów na bieżąco kontaktują się z uczniami.

- nauczyciel ustala zasady konsultacji z danego przedmiotu,

- nauczyciel ustala sposób oceniania i monitorowania postępów uczniów.

W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej proszę o poinformowanie o tym wychowawcę lub dyrekcję szkoły
tel. 627335009 albo e’mail zsczarnylas@post.pl


Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

Urszula Pawłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie


Drodzy uczniowie,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Was do nauki zdalnej.
Proszę zapoznajcie się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje.
Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.
Pakiety materiałów dla ósmoklasistów znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dbajcie o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajcie o podstawowych zasadach higieny.

                             Dyrektor szkoły
                           Urszula Pawłowska


KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych,
          ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 

·         zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-
          wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·         od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·         poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

·         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają
          w gotowości do pracy;

·        poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik
         elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym
         miejscu;

·         możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo
          Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·         w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia
           zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·         uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak
          przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

·         od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
           pracowników;

·         śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej
          w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
          w przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie
          epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
          Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie
          internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora
          szkoły.

 

Uczniu,

 

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr,
          centra handlowe);

·        przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·        odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje
         wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych
         przez Twojego nauczyciela;

·        przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·         dziennik elektroniczny;

·         strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

·         mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli
lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną
podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

DOBRE PRAKTYKI

PODWÓRKOWE ZABAWY NASZYCH RODZICÓW I DZIADKÓW

   Jak wszystkim wiadomo ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, kształtowania nawyków w przyszłości.

   Dzieci coraz częściej ograniczają swoją aktywność ruchową, dlatego właśnie postanowiłyśmy opisać DOBRE PRAKTYKI - PODWÓRKOWE ZABAWY NASZYCH RODZICÓW I DZIADKÓW, które zachęcą do zainteresowania się formami spędzania czasu wolnego przez starsze pokolenia.

   Aktywni będą uczestniczyć w nowo poznanych grach i zabawach, a co najważniejsze - więcej czasu spędzą z najbliższą rodziną na świeżym powietrzu, zamiast np. przed komputerem czy telewizorem.

Uczniowie będą realizowali dobre praktyki od 2 marca do 26 czerwca.


Nie tylko escape room na lekcjach biologii

     „Pokoje zagadek” – escape rooms cieszą się obecnie dużą popularnością, dlatego też postanowiłam wykorzystać tą metodę na zajęciach kółka biologicznego.Zdecydowałam się zachęcić moich uczniów do zabawy bez wychodzenia z sali lekcyjnej.     

     Podczas zajęć uczniowie mieli za zadanie utrwalić zagadnienia związane z budową układu oddechowego. Siódmoklasiści działali zespołowo rozwiązując różnorodne zadania tj. labirynt, krzyżówkę, zadania odczytywane z kodów QR itp. Na koniec czekała
na uczniów miła niespodzianka.

     Uczniowie pracowali także stosując inne metody np. grę w statki oraz wykonali modele przestawiające budowę układu oddechowego i wydalniczego.

     Podczas zajęć mogłam zaobserwować jak młodzież współpracowała ze sobą przy wykonywaniu zadań dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.


DOBRE PRAKTYKI: ŚMIECI SEGREGUJĘ - ZIEMIĘ RATUJĘ

   Chociaż temat ochrony przyrody i dbałości o środowisko nie jest tematem nowym, to teoria nie zawsze koreluje z praktyką, bowiem poziom świadomości edukacji ekologicznej jest nadal niski.

   Mając na uwadze powyższą ideę, uczniowie naszej szkoły, w ramach DOBRYCH PRAKTYK: ŚMIECI SEGREGUJĘ - ZIEMIĘ RATUJĘ przygotowali kosze na segregowane śmieci oraz pojemniki na nakrętki. W swym działaniu byli bardzo kreatywni, bowiem, kiedy w każdej klasie pojawiły się cztery kosze na poszczególne typy śmieci, nasi uczniowie pomysłowo je ozdobili powodując, że kąciki pomieszczeń wypełniły się kolorowymi i bardzo sugestywnymi pojemnikami, zachęcającymi do segregacji.

                                                          Program realizowany będzie w szkole od 2 marca do 26 czerwca bieżącego roku.


Prace uczniów klasy szóstej

        Podczas zajęć kółka biologicznego uczniowie z klasy szóstej z dużym zaangażowaniem wykonywali różnorodne prace, aby poszerzyć wiadomości z zakresu zoologii oraz wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi.

            Stworzyli m. in. modele niektórych bezkręgowców tj. parzydełkowce i płazińce. Ponadto pogłębiali wiedzę 
o charakterystycznych cechach budowy konkretnych gatunków ryb i przebiegu cyklu rozwojowego żaby. Uczniowie wykazali dużą aktywność i pomysłowość. Wykonane prace można podziwiać w ich sali lekcyjnej.


Konkurs ortograficzny

    28 lutego mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w XIV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Dyrektora Liceum im. Władysława Jagiełły w Odolanowie, gdzie reprezentowali naszą szkołę: Oliwia Śniatała z kl. VIII oraz Wiktoria Janiak
i Mikołaj Cieśliński z kl. VII. 

            Konkurs polegał na napisaniu dłuższego tekstu, gdzie uczniowie byli oceniani indywidualnie oraz na grupowym rozwiązaniu testu, gdzie walczono w kategorii: grupa szkolna.

    Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania na werdykt, okazało się, że nasza trójka uczestników, zajęła II miejsce w kategorii grupa szkolna, a Mikołaj Cieśliński znalazł się na III miejscu indywidualnie!

    Bardzo się cieszymy, serdecznie gratulujemy i wychodzimy z założenia, że są to osoby, które m. in. realizują w swym życiu przesłanie prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego,a mianowicie: Nieznajomość ortografii nie jest grzechem, grzechem jest natomiast niechęć do jej poznawania.

                                                                                                          GRATULUJEMY :)


Byliśmy w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim

    26 lutego, wcześnie rano, stawiliśmy się przed bramą Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Po wylegitymowaniu
i sprawdzeniu nas przez funkcjonariuszy, przeszliśmy do sali odpraw, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać relacji jednego z osadzonych.

    Po kilkudziesięciu minutach, znaleźliśmy się w pomieszczeniach, w których są przyjmowani i przygotowywani do odbycia kary aresztowani.

    Najbardziej wstrząsającym momentem dla nas wszystkich było znalezienie się w celi, która swą surowością i autentycznością zrobiła wielkie wrażenie na tam przebywających. To samo można powiedzieć o tzw. spacerniaku, gdzie kraty i siatki, sugestywnie podkreślały, czym jest wolność…

    W areszcie dowiedzieliśmy się wielu ważnych rzeczy, jednak chyba najważniejszą było zrozumienie, czym jest przestrzeganie prawa i praworządne życie.

            Po wyjściu z aresztu, zatrzymaliśmy się przed Konkatedrą, gdzie poddaliśmy chwili refleksji symbole tam się znajdujące,
po czym wstąpiliśmy do świątyni, przypominając sobie jej dzieje.

    Kolejnym punktem programu wycieczki do Ostrowa Wielkopolskiego były zajęcia w Mediatece. W drodze do niej, zatrzymaliśmy się na ostrowskim Rynku, gdzie wysłuchaliśmy skróconej historii tegoż miejsca. W Mediatece natomiast, spędziliśmy kilkadziesiąt minut na ciekawych zajęciach oraz na rozrywce. Dzień zdecydowanie należał do ciekawych.


Sportowy dzień

    24 lutego grupa uczniów klas V-VIII wraz z p. Sołtysiakiem, p. Kempińską oraz p. Sroczyńską wzięła udział w wycieczce
do Ostrowa Wielkopolskiego. Głównym celem wycieczki było aktywne spędzenie czasu, dlatego pierwszym punktem wyprawy była jazda na łyżwach. Wszyscy bawili się przednio. Mogliśmy zaobserwować wzloty i upadki nowicjuszy oraz bardziej zaawansowanych łyżwiarzy. Czasem nieocenionym gadżetem okazał się przyjaciel Pingwinek. 

    Gdy planowany czas spędzony na lodowisku minął, naładowani pozytywną energią wycieczkowicze udali się do parku trampolin. Po profesjonalnej rozgrzewce pod bacznym okiem instruktora, uczestnicy zajęć korzystali z szeregu atrakcji takich jak basen z gąbkami oraz trampoliny z koszami.

   To był pozytywnie spędzony czas!


Kolorowo, walentynkowo

13 lutego, w przeddzień dnia miłości, przyjaźni, dobroci, wszelkiej sympatii, uczniowie klasy VII zorganizowali dla społeczności szkolnej dyskotekę walentynkową. I…było wspaniale!!!

Nie tylko bawiono się wyjątkowo, ale można było posilić się smacznymi goframi oraz frytkami. Rodzice wzbogacili walentynkowy wieczór nie tylko pełnym zaangażowaniem i pracą, ale także upieczonymi specjalnie na tę okazję ciasteczkami, które były w kształcie serc i po prostu smakowały nieziemsko!

Uroku dodały zabawie: „serduszkowy” wystrój, konkursy, muzyka i oryginalne rozmowy w magicznym pokoju:)

Święto miłości, czyli tegoroczne, szkolne obchodzenie walentynek nie byłoby zapamiętane, gdyby nie Siódmoklasiści, którzy stanęli na wysokości przydzielonych wcześniej zadań oraz Rodzice, którzy w pełni służyli swoją pomocą, kreatywnością i rzetelnością.

                                                                                              Dziękujemy :)


SZKOLNE OBCHODY DBI

    Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowała Komisja Europejska w 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko
w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, motywując i angażując państwa z całego świata.

            Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łączące zaangażowanie wielu instytucji.

            DBI 2020 odbyło się pod hasłem „Działajmy razem!”. Wspierając to przedsięwzięcie, byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju działania, jak choćby tematyczne gazetki ścienne, plakaty promujące DBI, zajęcia edukacyjne o w/w tematyce czy udział
w konferencji z okazji DBI (11.02.2020 r.) w Poznaniu.

            Do specjalnie przygotowanego już w czasie obchodów DBI kartonu, uczniowie naszej szkoły, mogą wrzucać karteczki zawierające pomysły na temat realizowania bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu.

     Pamiętajmy o bezpieczeństwie nie tylko w czasie obchodów DBI, lecz każdego dnia!


Zajęcia przyrodnicze w czasie ferii

    W pierwszy poniedziałek ferii chętni uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach przyrodniczych. Podczas spotkania przypomniano uczennicom budowę układu kostnego i układu pokarmowego. Skorzystaliśmy z pomocy szkieletu i modelu budowy człowieka nazywając poszczególne narządy.

            Następnie przystąpiliśmy do wycinania i składania poszczególnych modeli oraz przyklejania ich na arkusze szarego papieru.

Uczennice musiały wykazać się dużą starannością i dokładnością podczas wykonywania swoich prac.

Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i podobały się dziewczętom. Uczestniczki pięknie zaprezentowały wykonane przez siebie prace.

 

Poniżej prezentujemy efekty naszych zmagań.

 


Zabawa karnawałowa

Jak co roku w ostatnim dniu przed feriami zimowymi, uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w dyskotece karnawałowej zorganizowanej przez nauczycieli oraz Radę Rodziców.

Wszyscy spotkaliśmy się w sali wiejskiej, by w rytmie skocznej muzyki oddać się wspólnej zabawie. W przerwach między piosenkami Samorząd Uczniowski i uczniowie poszczególnych klas przygotowali dla nas mnóstwo ciekawych konkursów z nagrodami. Najwięcej emocji wzbudziło niezmiennie przeciąganie liny. Śmiechu było co niemiara!

Siły do zabawy mieliśmy mnóstwo, a to wszystko dzięki naszym niezastąpionym i zawsze pomocnym Rodzicom, którzy przygotowali pyszne przekąski.

Dziękujemy! :)


Modele atomów pierwiastków chemicznych

  Bardzo interesującym zadaniem w klasie VII na lekcji chemii było wykonanie przestrzennych modeli atomów dowolnych pierwiastków chemicznych.   

  Do jego wykonania uczniowie najczęściej używali metalowych drutów, styropianowych kuleczek, plasteliny a nawet plastikowych nakrętek.

  Uczniowie wywiązali się z zadania bardzo dobrze. Modele wykonali z dużą starannością i poprawnie merytorycznie. Wykonanie powyższych prac pozwoliło lepiej zobrazować i zrozumieć budowę atomów różnorodnych pierwiastków.


Lapbook, czyli książka na kolanach

Lapbook jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Teczkę stanowią przestrzenne rysunki, tabele, zdjęcia, terminy oraz wykresy wyeksponowane w formie dużej liczby zakładek, kieszonek, kopert lub innych schowków.

            Powyższą metodę wykorzystano w celu powtórzenia pewnej partii materiału z biologii. Uczniowie z klasy VI tworzyli swoje lapbooki, aby usystematyzować wiadomości o mięczakach. Natomiast klasa VII przygotowała swoje teczki o układzie krwionośnym.

Aby zapoznać się z prezentowaną metodą wcześniej uczniowie obejrzeli filmik instruktażowy i zostali poinstruowani w jaki sposób zrobić szablony i jak się przygotować do pracy.

            W efekcie powyższych działań młodzież uczyła się gromadzić i porządkować informacje, dokonywać selekcji treści
oraz przygotować ciekawe projekty.


BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE

   W miniony piątek naszą szkołę odwiedzili Panowie Policjanci z Posterunku Policji z Przygodzic, którzy w przystępny i jasny sposób rozwinęli temat dotyczący bezpiecznych ferii, używek, dopalaczy oraz odpowiedzialności nieletnich. 
   Jak się okazuje, było to bardzo zasadne spotkanie, ponieważ taka prewencja zawsze przekłada się na dialog młodzieży, który jest dowodem rosnącej świadomości na temat zagrożeń we współczesnym świecie.


Modele DNA na lekcji biologii

    Aby lepiej zrozumieć trudne zagadnienia z dziedziny genetyki, podczas lekcji biologii, uczniowie w klasy VIII wykonali kolorowe modele DNA w formie origami. Posługując się instrukcją składali swoje pomoce z kolorowych kartek papieru. Ważna była dokładność wykonania zadania, aby osiągnąć wymagany kształt. Ponadto przygotowali własnoręcznie skonstruowane przestrzenne modele kwasu deoksyrybonukleinowego wykorzystując różnorodne materiały.


Nasi milusińscy na lekcji przyrody

 

            Na lekcji przyrody w klasie IV zagościły ulubione zwierzątka naszych uczniów. Mogliśmy zaobserwować zachowanie m.in. chomika mandżurskiego i królika. Właściciele zwierzątek opowiedzieli nam o upodobaniach żywieniowych swoich podopiecznych, zasadach ich  pielęgnacji oraz o opiece nad nimi. Atrakcją okazały się okazy z hodowli wodnej : krab, ślimak i ryba, a wszystkie
te zwierzęta spotkały się w jednym słoiku.

            Nasi mali hodowcy potwierdzili, że posiadanie własnego pupila wymaga troski i czasu oraz zaangażowania niekiedy wszystkich członków rodziny. Opiekowanie się zwierzęciem sprawia właścicielowi wiele radości i satysfakcji.


Lekcja biblioteczna

    15 stycznia uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Cieślińską wybrali się do Biblioteki Publicznej
w Czarnymlesie, gdzie Pani Edyta Wawrzyniak przygotowała bardzo ciekawe zajęcia.

    Po części teoretycznej, pierwszoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące funkcjonowania biblioteki. Przypomnieli sobie, jakie są zasady wypożyczania książek, korzystania z nich oraz opiekowania się nimi. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, wspólnego czytania, rozwiązywania zagadek, słodkiego poczęstunku, jak
i pamiątkowych zakładek do książek, które nasi uczniowie otrzymali w podarku. Zajęcia te okazały się bardzo interesujące i kształcące,

    Zachęcamy uczniów, którzy nie posiadają jeszcze karty w bibliotece, aby ją założyli, ponieważ m. in. zbliża się konkurs czytelniczy pn. CZYTELNIK MIESIĄCA, na który już dzisiaj bardzo gorąco zapraszamy.

.

Bardzo serdecznie dziękujemy.


Akcja ,,Wigilia bez plastiku''

   Nasza szkoła postanowiła dołączyć do ogólnopolskiej akcji pn.“Klasowa Wigilia bez Plastiku” - akcji wymyślonej
przez nauczycielkę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - Panią Joannę Gadomską.

   Podczas naszych klasowych wigilii postanowiliśmy zrezygnować z plastikowych naczyń i zaopatrzyć się w szklane talerzyki
 i metalowe sztućce. W każdej klasie zostały wywieszone plakaty oraz odbyły się rozmowy z uczniami propagujące ideę powyższych działań. Głównym celem akcji było ograniczenie plastikowych odpadów, które rozkładają się w naturze przez wiele setek lat.

Nasze działania dowodzą, że każdy z nas każdego dnia może działać na rzecz środowiska.


Dzień Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych

BeztytuupngW nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Roku Układu Okresowego pierwiastków chemicznych zorganizowano w naszej szkole konkurs pn. „Mój układ okresowy pierwiastków chemicznych”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie z klasy VII i VIII. Głównym zadaniem było wykonanie oryginalnego układu okresowego pierwiastków
 z różnorodnych materiałów i dowolną techniką.

            Dostarczono cztery prace, które zdobią już ścianę na korytarzu szkolnym.

I miejsce zajął Mikołaj Cieśliński

II miejsce – Hanna Roga

III miejsce – Kamil Urbaniak i Łukasz Zawidzki.

Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i wytrwałością.

            16 grudnia br. siódmoklasiści i ósmoklasiści wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym pn. „ Z układem okresowym
za pan brat”. Uczniowie wykazali się wiedzą ze znajomości symboli pierwiastków, właściwości niektórych metali oraz ogólnymi wiadomościami o budowie układu okresowego pierwiastków i jego twórcy Dmitriju Mendelejewie.

Najlepszym znawcą układu okresowego okazał się Mikołaj Cieśliński z klasy VII. Drugą lokatę zajęła Klaudia Szczechowicz,
a trzecie miejsce Oliwia Śniatała z klasy VIII.

            Zwycięzcy zostali obdarowani drobnymi nagrodami.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w konkursach i twórcze podejście do zaproponowanej tematyki.


Regina Ziąbka 


Podsumowanie zbiórki dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie

            Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i w tym magicznym czasie chcieliśmy sprawić radość i uśmiech tym najbardziej potrzebującym i wspomóc akcję zorganizowaną przez OSP i KGW w Antoninie. Włączyliśmy się do świątecznej zbiórki na rzecz Domu Dziecka   w Ostrzeszowie.

     Do 16 grudnia br. zbieraliśmy w szkole dary dla wychowanków Domu Dziecka.Nasi podopieczni przekazali wiele produktów chemicznych, przyborów szkolnych  i słodyczy na rzecz potrzebujących dzieci.

Zgromadzone prezenty zostały przekazane do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoninie, a następnie przewiezione
do Ostrzeszowa. 

Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim rodzicom, którzy zakupili produkty i przekazali je na ręce swoich pociech, a one z kolei podzieliły się z innymi dziećmi.           


Betlejem to my sami

   ,,Betlejem to my sami’’ – to jasełka przygotowane przez p. Natalię Stasiak przy współpracy uczniów szkoły w Czarnymlesie
oraz w Szklarce Przygodzickiej. Jasełka mieliśmy okazję zobaczyć tuż przed spotkaniami opłatkowymi w salach lekcyjnych. Aktorzy perfekcyjnie odegrali swoje role, wprowadzając nas w nastrój nostalgii i refleksji nt. tego, czy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka oraz tego, czym tak naprawdę jest czas oczekiwania. Zabiegani i zapracowani często o tym zapominamy.  

Całość przedstawienia wzbogaciły piękne kolędy wykonane przez młodych artystów.

Następnie zespoły klasowe udały się do swoich sal, by podzielić się opłatkiem oraz kontynuować kolędowanie.  


Razem na Święta

   Nasza szkoła wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. ,,Razem na Święta".
Polegała ona na pomocy potrzebującym, samotnym ludziom, seniorom oraz pomocy zwierzętom przebywającym w schronisku.

Miło nam zakomunikować, że udało nam:

·       przekazać własnoręcznie wykonane upominki seniorom z Czarnegolasu,

·       pomóc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach,

·       zebrać dary dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie,

·       zorganizować zbiórkę dla schronisk dla zwierząt,

·       zorganizować spotkanie integracyjne dla lokalnej społeczności.

 

Dziękujemy za okazaną pomoc i mamy nadzieję, że w przyszłości zaangażuje się równie duża liczba osób, 
jak dotychczas :)

DZIĘKUJEMY!Lekcja otwarta dla rodziców

   19 grudnia rodzice najmłodszych uczniów naszej szkoły postanowili odwiedzić swoje pociechy podczas lekcji. Mieli okazję
nie tylko zobaczyć, jak ich dzieci radzą sobie podczas zajęć, ale też obejrzeć przygotowane przez nich przedstawienie.

   Rodzice, ale również ich dzieci – jak można było zauważyć– byli bardzo zadowoleni ze wspólnie przeżytych chwil, ponieważ rozmowom nie było końca. Atmosfera natomiast - wykreowana podczas wspólnych przeżyć - pozwoliła na integrację, która bardzo wzmocniła klasowe relacje.


Żyj zdrowo i bez uzależnień

   18 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Odolanowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Żyj zdrowo i bez uzależnień".

   Miło nam poinformować, że uczeń klasy VI: Patryk Błaszczyk zajął II miejsce, a pięciu uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia. Są to: Karolina Zawidzka z klasy V, Nikola Netter i Wiktor Podemski z klasy VI oraz Hanna Roga i Mikołaj Cieśliński z klasy VII.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Międzyklasowy konkurs świąteczny

   Jak co roku w okolicy świąt Bożego Narodzenia SU organizuje konkurs międzyklasowy celem zaangażowania wszystkich dzieci
i zarazem zacieśnienia więzi uczniowskich. Tym razem zadaniem uczniów było zrobienie pomysłowego zdjęcia o tematyce świątecznej.

Każde ze zdjęć wywołało uśmiech na naszych twarzach, każde z nich jest wyjątkowe, dlatego tak trudno było wybrać to zwycięskie!

Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać:

 I miejsce – klasie VII

II miejsce – klasie VI

III miejsce – klasie II

Dodatkowo klasy: I, III, IV, V oraz VIII otrzymują wyróżnienia!

Serdecznie gratulujemy:)


Zajęcia integracyjne dla przedszkolaków

   Pierwszoklasiści postanowili zacieśnić więzi między nimi a przedszkolakami, dlatego zdecydowali się na lekcję integracyjną. Temat dotyczył świąt.

   Uczniowie naszej szkoły przedstawili swoje umiejętności w występie dotyczącym świąt, następnie był czas na rozmowy, świąteczne życzenia i pamiątkowe zdjęcie.

   Ten dzień został mile zapamiętany zarówno przez przedszkolaków, jak i przez pierwszoklasistów.


Teatr Dwóch

   W pewien grudniowy dzień do naszej szkoły zawitała grupa teatralna o nazwie ,,Teatr Dwóch", by swymi umiejętnościami przenieść uczniów klas I - III w świat bożonarodzeniowych tradycji.

   W sposób poetycki pokazali dzieciom m.in. po co kładzie się sianko pod obrus, dlaczego dzieli się opłatkiem czy czym jest piernik na świątecznym stole.

Dziękujemy Pani bibliotekarce Edycie Wawrzyniak, bez której to spotkanie nie odbyłoby się.


Spotkanie opłatkowe

   Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia ma szczególny wymiar i wydźwięk. To właśnie wtedy częściej spotykamy się
i spędzamy czas z bliskimi i znajomymi, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.

   Uroczysty charakter miało spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnymlesie. W niedzielne popołudnie 15 grudnia mieszkańcy Czarnegolasu i okolicznych wsi tłumnie zgromadzili się w sali wiejskiej. Licznie zebranych gości powitała przewodnicząca KGW P. Jolanta Golec. Następnie scenę oddano w posiadanie najmłodszym. Maluchy i starszacy z przedszkola „Calineczka” wcieliły się w piękne anioły i zatańczyły razem ze swoimi paniami i mamami.

   Uczniowie naszej szkoły uprzyjemnili spotkanie prezentując śpiew kolęd i pastorałek. Szczególnie wyróżnili się trzecioklasiści, którzy pod kierunkiem P. Elżbiety Paprockiej zagrali na fletach kolędę pt. „Lulajże Jezuniu”. Obok uczniów naszej szkoły wystąpiła absolwentka gimnazjum  Roksana Szwejda, która już po raz kolejny zachwyciła wszystkich swoim wokalem.

   Na zakończenie części artystycznej wystąpił zespół śpiewaczy „Czarnoleskie Nutki”, który przedstawił bardzo różnorodny repertuar pastorałek i kolęd.

Następnie zabrał głos ks. proboszcz Daniel Zarębski, który odczytał fragment ewangelii, odmówił modlitwę i zaprosił zebranych
do łamania się opłatkiem.

Ta duchowa uczta wprowadziła wszystkich w radosny nastrój i sprawiła, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Dalsza część uroczystości zamieniła się w spotkanie towarzyskie przy smacznym poczęstunku i miłych sąsiedzkich rozmowach.

Życzymy wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.


Komórka w roli głównej

Podczas zajęć kółka biologicznego i biologii uczniowie klasy V i VII wykonali piękne modele komórek roślinnych i zwierzęcych. Były modele wykonane z plasteliny, styropianu, w wydrążonym arbuzie i na drewnie oraz okazy wykonane na bazie galaretki. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Po dokładnym omówieniu budowy i funkcji poszczególnych elementów niektórzy mogli zjeść swoje modele.

            Poniżej prezentujemy prace naszych uczniów.


Pokazy przyrodnicze

    11 grudnia br. zawitał do naszej szkoły pan Mateusz Łucki, który jest przedstawicielem firmy EduEvent. Wszyscy uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w pokazach przyrodniczych.

            Pan Mateusz w sposób przystępny i widowiskowy prowadził doświadczenia i wyjaśniał ich przebieg. Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w pokazach i dzięki temu łatwiej przyswajali wiedzę. Mieliśmy okazję m. in. obserwować powstawanie pasty dla słonia, tworzenie chmury czy efekt Stroopa. Ponadto poznaliśmy właściwości i zastosowanie ciekłego azotu oraz zasady bezpiecznego posługiwania się nim. Uczniowie mogli także wytworzyć falę uderzeniową i zauważyć jej efekty.

            Sądzimy, że udział uczniów w pokazach przyczynił się do postrzegania nauk przyrodniczych jako atrakcyjnych i tajemniczych.

           


Mikołajki

W szkole czuć już święta! Zapraszamy do obejrzenia galerii mikołajkowej.


Kostka na szóstkę

Około dwudziestu śmiałków podjęło wyzwanie, aby wziąć udział w konkursie o św. Stanisławie Kostce. Czekało ich wiele zadań,
 po których wykonaniu odsłaniały się kolejne ciekawostki z życia Stasia. Wszystkie drużyny pracowały z wielkim zaangażowaniem
i pomysłowością.

Uczestnikom dziękuję za dobrą zabawę.

N.Stasiak


Szkoła promująca honorowe oddawanie krwi

Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi został nadany naszej szkole za udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polski
 w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

W ramach programu prowadzimy zajęcia edukacyjne podejmujące tematykę krwiodawstwa. Lekcje takie przyczyniają się
do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne w postaci broszur, które w łatwy i przyjemny sposób przybliżą ideę dzielenia się cząstką siebie.


Ciekawe spotkanie

Dnia 28 listopada na specjalne zaproszenie klas I-III odwiedził nas pan Łukasz Wróbel – ornitolog , pasjonat przyrody , miłośnik fotografii.

Od najmłodszych lat związany jest z środowiskiem przyrodniczym . Zrodziło to u niego pasję obserwacji zwierząt (głównie ptaków),
 a następnie swoje obserwacje postanowił przełożyć na papier i zaczął fotografować .

W czasie odwiedzin dzieci mogły zobaczyć efekty jego długotrwałych obserwacji. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni pokazem, z uwagą słuchali historii o tym, ile wysiłku i cierpliwości potrzeba , aby zrobić dobre zdjęcie. Oglądali niecodzienne ujęcia zwierząt, ptaków
 i gadów . Podziwiali zjawiska przyrodnicze oraz piękne krajobrazy uchwycone i uwiecznione w obiektywie pana Łukasza.

fot. Łukasz Wróbel


Dyskoteka andrzejkowa

 

            W środę 27 listopada br. uczniowie klasy ósmej zorganizowali dla całej społeczności uczniowskiej zabawę andrzejkową. Nasi młodsi koledzy zaprezentowali się w pięknych, kolorowych strojach swoich ulubionych postaci z bajek, natomiast starsi uczniowie przebrali się w stylu lat 70. I 80.

            Mamy uczniów klasy VIII przygotowały pyszne gofry i frytki, które wszyscy zjadali z apetytem. Chętni mogli skorzystać z usług wróżki Marty oraz wziąć udział w kilku konkursach. DJ Mikołaj i Kamil zadbali o to, abyśmy bawili się przy muzyce tanecznej z lat 70.       i 80.

            Zabawa była przednia. Uczniowie wyrażali swoje wielkie zadowolenie i chęć udziału już w następnej imprezie.

W imieniu własnym i uczestników zabawy składam podziękowania paniom: Joannie, Małgorzacie, Beacie, Marii i Agnieszce
 za ogromne zaangażowanie i doskonale przygotowane smakołyki.

 

Wychowawczyni klasy VIII


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych     sekretów i tajemnic. Czy to święto jest potrzebne? „Oczywiście, że tak!” - odpowiadają zgodnie dzieci. Miękki, puchaty i taki z łatką - najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel.

Pluszowy Miś obchodzi swoje święto 25 listopada. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda
na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

W naszej szkole, w klasach I - III także obchodziliśmy to milutkie święto. Były zagadki, kolorowanki, misiowe wyklejanki. Największą atrakcją okazała się jednak fotobudka, którą przygotowała Pani Patrycja Wnuk- mama uczniów z klasy I. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten pomysł, bowiem wszyscy bardzo chętnie robili sobie zdjęcia. Nie zabrakło nawet uczniów klas starszych
oraz nauczycieli chętnych do zrobienia sobie pamiątkowej fotografii.


KINDERUNI - SCIENCE SHOW

     22 listopada uczniowie klas VII i VIII, pod bacznym okiem swoich wychowawczyń, uczestniczyli w pokazach naukowych we Wrocławiu. Pokazy skierowane do uczniów szkół podstawowych odbyły się w ramach projektu: „Niemiecki Internetowy Uniwersytet Dziecięcy Kinderuni”, a zorientowane były na eksperymenty i ciekawostki ze świata chemii, fizyki oraz astronomii. Warsztaty prowadził pan Joachim Hecker, autor książek i eksperymentalnych show, które odbyły się już na całym świecie od Alaski po Tajlandię.
         Prowadzący m. in. w bardzo zabawny sposób nagłośnił dźwięki wydawane przez zjadających różne łakocie uczniów. Tym samym zademonstrował istnienie kostnego przewodzenia dźwięku. Mogliśmy też przekonać się, że w pieluchach typu pampers, znajduje się niezwykle chłonna substancja, która po zmieszaniu z wodą, tworzy mieszaninę podobną do śniegu.
         Czy można zobaczyć ciepło? Oczywiście. Pan Joachim Hecker w oryginalny sposób zaprezentował działanie kamery
na podczerwień. W niecodziennej odsłonie obserwowaliśmy na ekranie, w jaki sposób rozłożone jest ciepło w naszych organizmach       i u niektórych zwierząt tj. słonia, nosorożca czy psa. 
       Bardzo ciekawie zostały przedstawione doświadczenia związane z prądem elektrycznym. Udowodniono uczestnikom, że ciało ludzkie oraz woda przewodzi prąd, natomiast nasze włosy są izolatorami prądu. 
         Wszystkie eksperymenty przedstawiono w niecodzienny sposób, tak aby zaciekawić młodych ludzi światem nauki i zachęcić
do samodzielnego poznawania otoczenia. Było to swoiste show w wykonaniu interesującego naukowca. Uczniowie byli zachwyceni tym, co się działo na podium i chętnie uczestniczyli we wszelkich pokazach i demonstracjach.

          Serdecznie dziękujemy Instytutowi Goethego za zaproszenie na pokazy.


Jesienne spotkanie

Z jesienią wiąże się bogata tematyka z zakresu warzyw i owoców, sposobów przygotowania zwierząt do zimy oraz uwrażliwienie
na piękno złotej polskiej jesieni.

21 listopada w sali przedszkolnej oddziału zerowego, przystrojonego w jesienne akcenty, pojawili się młodzi artyści właśnie z klasy „O” wraz ze swoimi Paniami – Panią Anetą Rogą oraz Dagmarą Zimniak i zaprosili uczniów klasy I na montaż słowno-muzyczny pt. „Jesienne spotkanie”, który bardzo sugestywnie zaprezentowali.

Przedstawienie przeplatane było licznymi piosenkami i zabawami o tematyce jesiennej. Na zakończenie uczniowie nagrodzili młodszych kolegów gromkimi brawami.


Kolorowy zawrót głowy

     W ramach lekcji chemii i zajęć koła chemicznego młodzież wykonywała różnorodne doświadczenia. Uczniowie z klasy VII
i VIII mogli sprawdzić swoje umiejętności w prawidłowym przygotowaniu i obliczaniu gęstości roztworów cukru. Następnie umieszczali w probówce roztwory według wcześniej ustalonej kolejności. W efekcie ich działań mogliśmy obserwować barwne tęcze.

            Innym doświadczeniem było badanie odczynu roztworów z użyciem znanych wskaźników tj. wywar z czerwonej kapusty, wywar z herbaty z hibiskusa, soku czarnej jagody i in. W ten sposób otrzymaliśmy paletę charakterystycznych barw.

Efekty naszych badań i działań przedstawiamy poniżej.


HARIBO - GUMMIBÄRCHEN

   Uczniowie klasy V, w ramach Niemieckiego Internetowego Uniwersytetu Dziecięcego KINDERUNI, dowiedzieli się jak wygląda produkcja misiów żelków – Gummibärchen, jakie mogą mieć one smaki i kolory oraz skąd się wzięła nazwa HARIBO. Piątoklasiści wykonali szereg zadań związanych z tym tematem oraz zastanawiali się, dlaczego nie ma niebieskich misiów?
Na zakończenie zajęć wszyscy skosztowali tak chętnie spożywanych, zarówno przez dzieci jak i dorosłych, miśków żelków. 


                                                  Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso :) 
                                                       Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych :)


Gminny konkurs zbiórki baterii

    Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła wzięła udział w gminnym konkursie zbiórki zużytych baterii.

W tej edycji zebrano 6767 baterii – stanowi to 105,3kg ( po zważeniu przez firmę MZO – 106 kg) czyli ok. 1,1 kg w przeliczeniu
na jednego ucznia.

 

Indywidualnie najwięcej baterii zebrali:

1.     Joachim Sówka kl. IV – 2683 szt. – 30,2 kg

2.     Aleksandra Jęch kl. V – 1514 szt. – 28 kg

3.     Łukasz Zawidzki kl. VIII – 1296 szt. – 21,4 kg

4.     Nikola Tomczak kl. II – 236 szt. – 5,8 kg

5.     Wojciech Witwicki kl. IV – 186 szt.

6.     Małgorzata Tomankiewicz kl. V – 145 szt.

7.     Kacper Czysty kl. VII – 137 szt.

8.     Zuzanna Iwaśków kl. I – 130 szt.

9.     Wiktor Wnuk kl. I – 93 szt.

10. Igor Wnuk kl. I – 93 szt.

11. Amelia Kopczyńska kl. II – 70 szt.

12. Laura Zygmunt kl. II – 67 szt.

13. Oliwier Pastok kl. III – 61 szt.

14. Anita Pietrzak kl. III – 56 szt.

Klasy:

I miejsce – kl. IV – 2869 szt.

II miejsce – kl. V – 1659 szt.

III miejsce – kl. VIII – 1296 szt.

IV miejsce – kl. I – 377 szt.

V miejsce – kl. II - 373 szt.

VI miejsce – kl. VII – 137 szt.

VII miejsce – kl. III – 56 szt.

Odbiór baterii zapewniła Firma MZO z Ostrowa Wielkopolskiego.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę dzieci i ich rodziców. Na szczególne podziękowania zasłużyli chłopcy z klasy VIII, a szczególnie Łukasz Zawidzki i Kamil Urbaniak, którzy sprawnie koordynowali zbiórkę, liczenie baterii oraz ich gromadzenie.
CERTYFIKATY - KINDERUNI

        Z wielką przyjemnością informujemy, że najpilniejsi studenci Niemieckiego Internetowego Uniwersytetu Dziecięcego ukończyli pierwszy fakultet Mensch – Człowiek i otrzymali certyfikaty.

        Mowa o dwóch uczniach klasy VII: Mikołaju Cieślińskim i Julianie Zygmuncie. Składamy serdeczne GRATULACJE :)

        Naszym młodym studentom, życzymy powodzenia na kolejnych fakultetach oraz dużo radości ze zdobywanej wiedzy. Zachęcamy również pozostałych uczniów naszej szkoły do podjęcia trudu i poszerzania horyzontów myślowych.


KINDERUNI - INTERNETSPIELE

   20 listopada bieżącego roku uczniowie klasy VII, w ramach Niemieckiego Internetowego Uniwersytetu Dziecięcego KINDERUNI, zainteresowali się tematem „Gra komputerowa”.

   Uczniowie szczegółowo dowiedzieli się jak powstają gry internetowe, ile osób zaangażowanych jest w proces ich tworzenia oraz kto może zostać testerem takich gier. Siódmoklasiści z powodzeniem wykonali wszystkie zadania interaktywne udostępnione przez platformę Instytutu Goethego.

    Być może któryś z uczniów pokusi się na stworzenie własnej gry komputerowej? Czynność ta wymaga od gracza pewnych umiejętności, ale jednocześnie stanowi naukę i to jest bardzo intrygujące. Zachęcamy :)


Pamiętamy

    11 listopada obchodziliśmy 101.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy także 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz 75. powstania warszawskiego. Z tych powodów spotkaliśmy się z lokalną społecznością w sali wiejskiej.

            Spotkanie było swoistą lekcją tragicznej historii naszego kraju i narodu. Uczniowie naszej szkoły w przedstawieniu Pamiętamy skupili się na drugiej wojnie światowej. Słowem i piosenką pokazali strach, eksterminację oraz heroizm naszych przodków. Wszystko rozgrywało się na pięknej i wymownej scenie przygotowanej przez Panią Barbarę Cieślińską oraz jej męża Tomasza, który swoją wizję wcielił w życie.

            Scenariusz to adaptacja pomysłu Małgorzaty Szymanowskiej i Krzysztofa Karolewskiego sprzed siedemnastu lat. Nad całością czuwał ten ostatni, wokalnie uczniów przygotowała Pani Ewa Borowicz- Kasznicka, akustykiem był Pan Jacek Kasznicki,
a światłami operował Wojciech Kolaśniewski. Swojej pomocy nie odmówiła także Pani Renata Matschi, która przekazała występującym swoją poetycką wrażliwość.          

            Do Czarnegolasu przybyły władze gminy w osobach Wójta Pana Krzysztofa Rasiaka oraz przewodniczącej Rady Gminy Przygodzice Pani Janiny Wojtasiak. Obydwoje zgodnie wyrazili zadowolenie z możliwości obejrzenia przedstawienia, dając temu wyraz w swoich wystąpieniach.

            W przedsięwzięciu, obok uczniów naszej szkoły, udział wzięły także dwie absolwentki, a mianowicie Roksana i Wiktoria.
Z wdziękiem wykonały swoje utwory, potwierdzając talenty wokalne. Należy tutaj zauważyć, że w naszej szkole rosną następcy tych wokalistek, co wszyscy mogli zauważyć w świąteczny poniedziałek.

            Nad całością czuwała Pani Urszula Pawłowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.

            Po lekcji historii odbyła się część towarzyska, a poczęstunek przygotowali członkowie Rady Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Należy stwierdzić, że tacy rodzice to prawdziwy skarb dla szkoły.


,,Szkoła do hymnu''

W piątek, 8 listopada, nasza szkoła  przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła do hymnu’’.
 O symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły odśpiewali 4-zwrotkowy hymn Polski.

Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy ,,Rekord dla Niepodległej’’.


Akcja ,,Opatrunek na ratunek'' zakończona

 

Zakończyliśmy właśnie zbiórkę środków opatrunkowych dla szpitali i przychodni misyjnych w Afryce.

„Do misyjnych przychodni i szpitali zgłaszają się najczęściej ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy. Zgłaszają się Ci, których nie stać na leczenie w państwowych szpitalach i nie stać na wizytę u miejscowego szamana. W tropikalnym klimacie wiele chorób dotyczy również skóry. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych lat dzieci często ulegają urazom, często też zdarza się, że parzą się gotowanymi na wolnym powietrzu potrawami lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, którym najczęściej ulegają biegające boso dzieci.” (tekst ze strony Redemptoris Missio”).

W akcję „Opatrunek na ratunek” czynnie włączyli się uczniowie klasy VI. Podczas dużych przerw zbierali od swoich koleżanek               i kolegów: gazę, plastry, różnorakie opatrunki, rękawiczki gumowe oraz bandaże. W efekcie ich działań do siedzimy Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu dotrą dwa kartony podarowanych środków.

            Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom mogliśmy pomóc nieznanej nam osobie, gdzieś na krańcu świata.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.


TEAM - TEACHING

            Dnia 6 listopada uczniowie klasy VII uczestniczyli w niecodziennych zajęciach, prowadzonych równocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas lekcji omawiane były przede wszystkim treści z biologii z wykorzystaniem  języka niemieckiego. Siódmoklasiści rozwijali również kompetencje informatyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo - techniczne.

Dodatkową atrakcją zajęć było użycie koszulki wirtualnej, która okazała się jedyną w swoim rodzaju pomocą dydaktyczną. Po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji uczniowie mogli zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała. W czasie lekcji „zwiedzili” wirtualnie układ kostny, dokonali pomiaru własnego tętna a także obserwowali bijące serce. 
Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.


Konkurs ekologiczny

 

5 listopada odbyły się szkolne eliminacje konkursu Gmina Przygodzice to EKO - okolice.

 W tym roku uczestnicy mieli następujące zadania:

·         klasy I – III: wykonanie eko - smoka ,

·         klasy IV – VI: wykonanie prac w technikach rysunkowych,

·         klasy VII – VIII: stworzenie eko - mebla.

 

Do zmagań konkursowych przystąpili następujący uczniowie:

·         klasy I - III: 1. Jakub Krawczyk, 2. Miłosz Prukała, 3.Wiktor i Igor Wnukowie,
4. Maja Brylak, Erika Tomczak oraz Martyna Błaszczyk, 5. Jakub Sikora, 6. Oliwier Pastok, Krzysztof Ladorucki i Marcel Podemski.

·         klasy IV - VI:, Patryk Błaszczyk, Natalia Szafraniec - uczniowie , którzy reprezentują szkolę na szczeblu gminnym, oraz Karolina Zawidzka, Jakub Marszałek i Łukasz Jurek

·         klasy VII - VIII: 1. Hanna Roga i Julian Zygmunt, Wiktoria Janiak, Karolina Zawidzka i Mikołaj Cieśliński, 3. Łukasz Zawidzki
i Kamil Urbaniak - uczniowie, którzy reprezentują szkolę na szczeblu gminnym

 

 

Jak się okazało - komisja w składzie: Pani Urszula Pawłowska, ks. Daniel Zarębski, Pani Joanna Bakalarek oraz
Pani Agata Pacyna - nie miała łatwego zadania. Najwięcej trudności sprawił wybór trzech prac najmłodszych uczestników konkursu, dlatego że były to dzieła przepiękne i bardzo oryginalne.

Niemniej po burzliwych obradach komisja wybrała trzy prace z najmłodszych klas, a mianowicie smoki wykonane przez: Wiktora i Igora Wnuków, Nikolę Tomczak oraz Oliwiera Pastoka, Krzysztofa Ladoruckiego i Marcela Podemskiego.

Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu i trzymamy kciuki na dalszym etapie konkursu gminnego.


   W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Niemiecki Internetowy Uniwersytet Dziecięcy Kinderuni” przygotowanym przez Goethe Institut.
Dzieci mogą studiować na trzech fakultetach (Mensch - Człowiek, Natur - Przyroda, Technik - Technika). Wykłady są bezpłatne
i dostępne poprzez platformę internetową Instytutu Goethego.

        Nie zwlekaj! Już dziś rozpocznij studia na Niemieckim Internetowym Uniwersytecie Dziecięcym!


Sprzątanie cmentarza

We wtorek - 29 października - przed uroczystością Wszystkich Świętych, wolontariusze szkolnego koła PCK wraz z opiekunem udali się
na cmentarz, aby posprzątać miejsce wiecznego spoczynku.

Uczniowie oczyścili miejsce ze starych liści oraz zagubionych śmieci. I mimo tego, że pracy było co niemiara, członkowie koła wrócili
do szkoły z poczuciem dobrze zrealizowanego obowiązku, sugerując, że zawsze są chętni do pracy.


Nowy układ okresowy

Oddział Toruński PTChem w ramach obchodów 150-lecia układu okresowego przy wsparciu Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika oraz firmy SHIM-POL przygotował 150 układów okresowych pierwiastków. Układ okresowy opracował Łukasz Nuckowski,
a projekt koordynuje Szymon Bocian.

Dzięki uprzejmości twórców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymaliśmy nowy układ okresowy pierwiastków chemicznych. Sądzimy, że będzie służył uczniom przez wiele lat.

Dziękujemy!


Święto dyni

    29 października w czarnoleskiej szkole jako główna „bohaterka” wystąpiła dynia. Właśnie jej poświęciliśmy naszą uwagę
 z powodu cennych wartości odżywczych. To szczególne warzywo jest bogate w witaminy, składniki mineralne, jest niskokaloryczne, zawiera błonnik pokarmowy i zmniejsza m.in. ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Polecamy spożywanie pestek dyni, które obfitują w nienasycone kwasy tłuszczowe.

    Kilka dni wcześniej wszystkie klasy skupiły się na przygotowaniu pięknego wystroju swoich sal lekcyjnych w ramach odbywającego się konkursu. W szkole zagościły odcienie żółci, pomarańczy i zieleni.

    Świętowanie rozpoczęliśmy od pokazu mody. Uczniowie z klas: I, II, III i IV zaprezentowali się w pomarańczowych strojach. Następnie, na boisku szkolnym, odbył się pokaz doświadczeń chemicznych z dynią w roli głównej. Na koniec przystąpiliśmy
do degustacji potraw przygotowanych z dyni. Była pyszna zupa, kompot, sałatka, ciasto i placki. Jedzenie szybko zniknęło z talerzy.

W trakcie naszych obchodów pracowała trzyosobowa komisja, która wyłoniła zwycięzców ogłoszonych wcześniej konkursów.

W konkursie na najładniejszy pomarańczowy strój wyróżniono następujących uczniów:

1.     Martynę Błaszczyk – kl. I

2.     Maję Brylak kl. I

3.     Jakuba Sikorę – kl. I

4.     Aleksandrę Pietrygę – kl. II

5.     Krzysztofa Ladoruckiego – kl. I

6.     Nikolę Tomczak – kl. II

 

Natomiast w konkursie na najlepszy wystrój sali lekcyjnej oraz przygotowanie kompozycji z dyni przyznano następujące lokaty:

 

klasa I – I-miejsce

klasa VII – II miejsce

klasa IV – III miejsce

 

Nasze działania odbywały się w ramach realizacji programu „Trzymaj formę”.

Szczególne podziękowania należą się p. Tadeuszowi Cygal z firmy „Cygal” za podarowanie szkole ciasta dyniowego, p. Monice Zawidzkiej za ofiarowanie pięknych i dużych dyń, p. Helenie Matysiak i p. Joannie Urbaniak za przygotowanie potraw oraz wszystkim innym rodzicom i wychowawcom za pomoc
w przygotowaniu święta.


Czerwony Kapturek w Dublinie

28 października klasę II odwiedziła p. Justyna Mazurek-Schramm w ramach projektu Irlandia w Szkole. Uczniowie doskonale pamiętali swojego gościa, ponieważ p. Justyna przybliżała im temat baśni irlandzkich w ubiegłym roku szkolnym, gdy byli jeszcze w klasie I.

Od tematu baśni nie odeszliśmy. Tym razem poznaliśmy unowocześnioną wersję ,,Czerwonego Kapturka’’, którego akcja rozgrywała się w Dublinie. Nowością okazała się być bajka o Pooce, która zmieniała swój kształt, gdy tylko tego potrzebowała. Dzieci również zmieniały się w Pookę, przybierając postać piesków, kotów, czy leniwców.

Kolejną atrakcją było układanie puzzli z irlandzkimi słówkami.

Pani Justyna przed wyjazdem podarowała dzieciom kolorowanki z symbolami Irlandii.

Dziękujemy za wizytę i lekcję pełną wrażeń! :)


,,Szkoła pamięta''

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta''. Celem akcji było zorganizowanie w szkole działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia takie jak m.in. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
 czy 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Kulminacja działań przypadła 25 października, kiedy to postanowiliśmy wybrać się na miejscowy cmentarz, aby pielęgnować pamięć
o lokalnych bohaterach naszej wolności, o osobach związanych z historią naszego regionu, o zmarłych nauczycielach.


Szkoła pamięta!

Program obchodów ŚWIĘTA DYNI

Wartości odżywczych dyni i jej właściwości leczniczych nie sposób przecenić. Dynia to warzywo bogate w witaminy i minerały,
a przy tym ma niewiele kalorii. Świeże pestki dyni pomagają pozbyć się owsików, tasiemca i innych pasożytów.

Również my - społeczność naszej szkoły - chcemy zwrócić uwagę na szczególne walory odżywcze dyni. We wtorek 29 października odbędzie się w naszej szkole „Święto dyni”. W związku z powyższym proponujemy poniższy program obchodów.

 

1.     Konkurs na kompozycję z dyni– każda klasa przygotowuje wystrój na zewnątrz swojej sali lekcyjnej oraz gazetkę na temat wartości odżywczych dyni.

2.     Degustacja potraw z dyni.

3.     Pokaz chemiczny – niespodzianka.

4.     Konkurs na pomarańczowy strój – klasy I- IV.

 

Ponadto w dzień obchodów wszyscy uczniowie przychodzą ubrani na pomarańczowo.

 


Święto nie tylko dla nauczycieli

14 października okazał się wyjątkowym dniem nie tylko dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców,
ale przede wszystkim dla najmłodszych dzieci. Podczas spotkania celebrującego święto, miało bowiem miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.

Po serdecznym i jakże ciepłym powitaniu przez Panią Dyrektor Urszulę Pawłowską zebranych w sali gimnastycznej słuchaczy, oddano głos Natalii Szafraniec z klasy VI, która poprowadziła dalszą część uroczystości.

Zgodnie z tradycją pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, które zdobyli od początku września w szkole. Wspólnie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Pojawiły się również duszki szkolne: Julia Lizak, Patryk Błaszczyk oraz Mikołaj Cieśliński, którzy sprawdzali umiejętności pierwszoklasistów.

Po uroczystym ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała pasowania uczniów, którzy na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kuferki
i legitymacje, po czym w radosnym nastroju udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców klasy pierwszej.


Smacznie, zdrowo, kolorowo

W czwartek - 3 października - uczniowie klasy I realizowali temat lekcji: W kuchni miło i smakowicie.  Jedną z części zajęć było przygotowanie zdrowych i kolorowych kanapek.

Dzieci przyniosły do szkoły potrzebne produkty i z ogromnym zapałem przygotowywały smaczne, pełne witamin kanapki.
Praca przyniosła wszystkim wiele radości, okazało się także, że uczniowie doskonale potrafili komponować apetyczne przekąski.
Bardzo to cieszy, tym bardziej, że kanapki wykonane własnoręcznie smakują najlepiej!

Pierwszacy dowiedzieli się także, jak wiele korzyści wynika ze spożywania drugiego śniadania. Zajęcia były “bardzo smaczne”.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 ,,MÓJ UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW"

 

Rok 1869 jest powszechnie uważany za rok sformułowania okresowości pierwiastków chemicznych przez jednego z najwybitniejszych uczonych Dmitrija Mendelejewa. Zatem w 2019 roku przypada 150. rocznica powstania Tablicy Układu Okresowego, dlatego też ten czas został ogłoszony przez UNESCO i Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych”.

Pragniemy włączyć się w obchody tego niezwykłego święta i poszerzyć wiadomości uczniów o układzie okresowym pierwiastków chemicznych.

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

- poznanie szerszego spektrum informacji na temat pierwiastków i ich zastosowań;

- rozwijanie kreatywności.

            Zachęcamy do udziału w konkursie uczniów klasy VII i VIII oraz innych zainteresowanych tematem.

Głównym zadaniem jest wykonanie oryginalnego układu okresowego pierwiastków chemicznych z różnorodnych materiałów i dowolną techniką.

Oceniana będzie m. in. : inwencja twórcza, poprawność merytoryczna oraz estetyka wykonania pracy.

 

Prace należy oddać do 21 listopada 2019r.nauczycielowi chemii lub fizyki.

 

Życzymy ciekawych pomysłów!

 


ZBIÓRKA OPATRUNKÓW DLA SZPITALI MISYJNYCH

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” ogłasza ósmą edycję akcji „Opatrunek na ratunek”, podczas której zbierane będą środki opatrunkowe. Pomogą one w opatrywaniu ran w misyjnych przychodniach i szpitalach.

Nasza szkoła ponownie włącza się do akcji. Do 6 listopada br. będziemy zbierać:

- bandaże (dzianinowe i elastyczne);

- gazy;

- kompresy (jałowe i niejałowe);

- plastry opatrunkowe;

- rękawiczki gumowe;

- watę;

- środki do dezynfekcji (tylko w proszku).

 

            W misyjnych przychodniach brakuje dosłownie wszystkiego. Każdy bandaż czy plaster jest na wagę złota!

            Pomóżmy najbardziej potrzebującym!

Koordynatorzy akcji:

Joanna Bakalarek
Barbara Cieślińska
Regina ZiąbkaNAKRĘĆ SIĘ DLA BRAJANA!

Prosimy o pomoc w uratowaniu życia Brajana - ucznia SP13 w Ostrowie Wielkopolskim.

Jednym ze sposobów na pomoc chłopcu jest zbiórka plastikowych korków.

Korki co dwa dni zbiera Samorząd Uczniowski oraz SK PCK. Można je też przekazać
p. Joannie Bakalarek, p. Barbarze Cieślińskiej lub p. Reginie Ziąbce.
Samorząd Uczniowski wybrany

13 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po zliczeniu wszystkich głosów, wyniki przedstawiają się następująco:


Przewodniczącą SU została Zuzanna Krysiak, jej zastępcą-Mikołaj Cieśliński, skarbnikiem- Julia Lizak, natomiast członkiniami zarządu- Julia Monieta oraz Oliwia Śniatała.


Życzymy głów pełnych pomysłów oraz owocnej pracy!


Bezpieczna droga do szkoły

12 września uczniowie klasy pierwszej gościli na swojej lekcji specjalnego gościa, a mianowicie policjanta dzielnicowego
Pana Arkadiusza K. Tematem pogadanki była BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. Pan policjant przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych uczniów przed zabawami w pobliżu jezdni.

            Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzeć radiowóz od środka. Pan policjant włączył sygnały świetlne i dźwiękowe, co wzbudziło również emocje u pozostałych uczniów szkoły, nawet tych najstarszych.


Narodowe Czytanie

12 września w Bibliotece Publicznej w Czarnymlesie miała miejsce akcja Narodowego Czytania wybranych przez Parę Prezydencką ośmiu nowel spośród literatury polskiej.

 Zebrani goście wraz z młodzieżą i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie poddali lekturze sugestywne fragmenty wskazanych pozycji literackich. Czytaniu towarzyszyło krótkie omówienie istoty powstania oraz problematyki utworów.

            Najważniejszym jednak jest to, iż corocznie w akcję włączają się osoby, któreróżni wiek, lecz łączy idea czytelnicza. Jest to bardzo budujące, ponieważ pozwala wierzyć, że literatura polska będzie nieustannie popularyzowana, wzmacniając poczucie tożsamości narodowej.

Za udział w akcji Narodowego Czytania 2019 serdecznie dziękujemy.


Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września wypoczęci oraz zwarci i gotowi do pracy stanęliśmy w murach naszej szkoły. Podczas uroczystej akademii dyrektor szkoły Urszula Pawłowska serdecznie przywitała zebranych, a szczególnie uczniów klasy pierwszej. Dzień ten był szczególny dla pierwszaków jeszcze z jednego powodu - podczas mszy świętej zostały poświęcone ich plecaki oraz przybory szkolne. 
Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wszystkim wiele chwil radości spędzonych w gronie przyjaciół oraz będzie obfitował
w sukcesy i zadowolenie ze zdobytej wiedzy.

Nie zapomnieliśmy również o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i jak co roku złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy obelisku upamiętniającym poległych.

Występ uczniów podczas dożynek parafialnych

11 sierpnia nasi uczniowie mieli zaszczyt wystąpić przed mieszkańcami Czarnegolasu i okolic w ramach dożynek parafialnych. Wydarzenie to było szczególne, ponieważ ostatnie dożynki miały tutaj miejsce w 1994 roku.


W pięknym polonezie zaprezentowali się: Filip Bachta, Paulina Burchardt, Mikołaj Cieśliński, Kacper Grzela, Kinga Jakubowska, Łukasz Jurek, Nadia Krysiak, Julia Lizak, Nikola Netter, Wiktor Podemski, Hanna Roga, Wiktoria Szeszycka, Małgosia Tomankiewicz, Bartek Wilczyński, Łukasz Zawidzki oraz Filip Zimniak.

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i poświęcony czas.