Zajęcia w czasie ferii zimowych 


 27 stycznia - poniedziałek - godz. 10.00 – 12.00 - zajęcia przyrodnicze (Regina Ziąbka),

28 stycznia - wtorek - godz. 09.00 – 12.00 - zajęcia plastyczne (Barbara Cieślińska, Natalia Stasiak),

 29 stycznia - środa - godz. 11.00 – 13.00 – spotkanie z poezją (Renata Matschi),

29 stycznia - środa - godz. 10.00 – 13.00 - zajęcia sportowe (Sławomir Sołtysiak),

31 stycznia - piątek - wyjazd do Aquaparku do Kępna (Sławomir Sołtysiak, Krzysztof Karolewski).

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci!