Zajęcia w czasie ferii zimowych 

W okresie ferii zimowych odbędą się następujące zajęcia:


 16 stycznia - środa - godz. 10:00-14:00 - zajęcia sportowe (Sławomir Sołtysiak),

21 stycznia - poniedziałek - godz. 10:00 - 13:00 - zajęcia plastyczne (Barbara Cieślińska),

22 stycznia - wtorek - wyjazd na lodowisko i basen (Sławomir Sołtysiak, Krzysztof Karolewski, Renata Matschi).


Zapraszamy wszystkie chętne dzieci!