Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie

Dyrektor
mgr Urszula Pawłowska - język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą

Nauczyciele

mgr Joanna Bakalarek - język angielski z WOSem i edukacją europejską, matematyka, fizyka

mgr Ewa Borowicz-Kasznicka - muzyka, zajęcia artystyczne, zarządzanie oświatą

mgr Barbara Cieślińska - edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, technika z muzyką i plastyką, wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Karolewski - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Kempińska - matematyka, informatyka

mgr Renata Matschi - język polski, rewalidacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Elżbieta Paprocka - edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Sławomir Sołtysiak - wychowanie fizyczne, geografia, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Natalia Stasiak – religia, plastyka z muzyką, logopedia

mgr Małgorzata Szymanowska - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Agnieszka Walendowska-Golec - pedagogika, logopedia, oligofrenopedagogika

mgr Daria Wróblewska - język niemiecki, informatyka, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowanie fizyczne

ks. mgr Daniel Zarębski - religia

mgr Regina Ziąbka - biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie