Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie

Dyrektor
mgr Urszula Pawłowska - język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, zarządzanie oświatą

Nauczyciele

mgr Joanna Bakalarek - język angielski z WOSem i edukacją europejską, matematyka, fizyka

mgr Ewa Borowicz-Kasznicka - muzyka, zajęcia artystyczne, zarządzanie oświatą

mgr Barbara Cieślińska - edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, technika z muzyką i plastyką, wychowanie fizyczne

ks. mgr Witold Dolny - religia

mgr Krzysztof Karolewski - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Kempińska - matematyka, informatyka

mgr Agnieszka Kubis-Grzegorowska - biologia

mgr Beata Maroszek - język niemiecki

mgr Renata Matschi - język polski, rewalidacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Ewa Mazurkiewicz - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sławomir Nowak - zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Elżbieta Paprocka - edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Sławomir Sołtysiak - wychowanie fizyczne, geografia, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Natalia Stasiak – religia, plastyka z muzyką, logopedia

mgr Małgorzata Szymanowska - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Agnieszka Walendowska-Golec - pedagogika, logopedia, oligofrenopedagogika

mgr Agnieszka Wojciechowska-Gertig - przyroda, chemia

mgr Daria Wróblewska - język niemiecki, informatyka, zintergrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język angielski
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowanie fizyczne

ks. mgr Grzegorz Zamelek - religia

mgr Regina Ziąbka - biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie