SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Mikołaj Cieśliński: przewodniczący

Wiktor Podemski: z-ca przewodniczącego

Julia Lizak: skarbnik

Patryk Błaszczyk: członek zarządu


Opiekun SU:

mgr Joanna Bakalarek


Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem SU, skontaktuj się z jego opiekunem.

Aktualny plan pracy Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie szkolnej.