SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zuzanna Krysiak: przewodnicząca

Mikołaj Cieśliński: z-ca przewodniczącej

Julia Lizak: skarbnik

Julia Monieta, Oliwia Śniatała: członkinie zarządu


Opiekunowie SU:

mgr Joanna Bakalarek

mgr Krzysztof Karolewski


Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem SU, skontaktuj się z jego opiekunami.

Aktualny plan pracy Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie szkolnej.