Uczniowie


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Karolina Cieślińska: przewodnicząca

Dawid Fabiś: z-ca przewodniczącej

Aleksandra Kaczmarek: skarbnik

Katarzyna Czerniecka: członek zarządu

Julia Owczarek: członek zarządu


Opiekunowie SU:

mgr Joanna Bakalarek

mgr Krzysztof Karolewski


Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem SU, skontaktuj się z jego opiekunami.

Aktualny plan pracy Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie szkolnej.


SAMORZĄDY KLASOWE

Klasa I

 1. Julia Małolepsza

Klasa II

 1. Jakub Marszałek
 2.  Anna Rasiak
 3. Julia Romanowska

Klasa III

1. Nadia Krysiak

2. Filip Zimniak

Klasa IV

 1. Julia Lizak
 2. Kacper Kubiak
 3. Patryk Błaszczyk

Klasa VII

 1. Michalina Szczepańska
 2. Agata Burchardt
 3. Brian Tuin

Klasa V

 1. Mikołaj Cieśliński
 2. Julian Zygmunt
 3. Hanna Roga

Klasa II gimnazjum

 1. Patryk Jakubczak
 2. Angelika Urbaniak
 3. Wiktoria Glaza

Klasa VI

 1.  Klaudia Szczechowicz
 2.  Michał Stawicki
 3.  Zuzanna Krysiak

Klasa III gimnazjum

 1. Karolina Cieślińska
 2. Agata Czerniecka
 3. Aleksandra Kaczmarek