Uczniowie


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Roksana Szwejda: przewodnicząca

Mikołaj Cieśliński: z-ca przewodniczącej

Milena Wilczyńska: skarbnik

Katarzyna Czerniecka, Dawid Fabiś, Julia Owczarek: członkowie zarządu


Opiekunowie SU:

mgr Joanna Bakalarek

mgr Krzysztof Karolewski


Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem SU, skontaktuj się z jego opiekunami.

Aktualny plan pracy Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie szkolnej.